top of page

Kärlek och Stålull

I boken skildrar Lisbeth Pipping på ett gripande och personligt sätt sin uppväxt med en utvecklingsstörd mamma. En uppväxt som präglades av misär, omsorgsvikt och kärlekslöshet.

I gamla journaler och i intervjuer med socialarbetare och lärare söker hon svar på frågan varför samhället inte gjorde något, trots att många såg att hon och hennes systrar for illa. Men Lisbeth förmedlar också hopp och optimism. Trots svårast möjliga utgångsläge kunde hon vända sina villkor och skapa sig ett bra liv. En bok för sjukvårdspersonal, lärare, socialarbetare och andra som i sitt arbete möter barn som far illa.

Pris: 200 kr
Kärlek och Stålull

Röster från läsare

”Din bok får mig att känna mig mindre ensam!”
– Emma 16 år

”Om du inte hade skrivit din bok hade jag inte levt idag”
– Rebecca 14 år

”För mig var Kärlek och stålull en mycket stark ögonöppnare. En bok som sätter ljust på en mycket nertystande fråga. Precis som i mina fotografier där jag alltid vill synliggöra det obekväma känner jag igen mig i Lisbeth Pippings starka berättelse.”
– Elisabeth Ohlsson, fotograf

”När vissheten kommer hos det nu vuxna barnet om svek, då kommer hatet och sorgen med sin kraft. Eller fantastiskt nog kommer en ljus berättelse som denna. Ett vackert sorgearbete. Ett långt självarbete. Här är ju en berättelse om kärlek.”
– Suzanne Osten, dramatiker

bottom of page