top of page

Jag mobbar inte

Mobbning är verklighet i nästan alla skolor. Tusentals elever går varje dag till skolan med en stor klump i magen för att de vet att de kommer att bli retade, slagna eller utfrysta. Det är en verklighet som går att förändra.

I 'Jag mobbar inte!' får du möta elever som genom ord och bilder delar med sig av sina tankar om mobbning: Vad är mobbning? Hur känns det? Vem mobbar? Vad kan vi göra åt det? Du får också fakta, råd och tips om hur man kan stoppa mobbning och vart man kan vända sig för att få hjälp.

När ett barn eller en ungdom utsätts för mobbning påverkas hela familjen. Boken ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos familj och närstående. Den belyser också hur skola och föräldrar kan arbeta för att förebygga och stoppa mobbningen.

I boken varvas personliga berättelser och intervjuer med fakta och stöd till lärare och föräldrar. Boken tar även upp det juridiska perspektivet – vad lagen säger, vilka skyldigheter skolan har och vad som händer när man vänder sig till Barn- och elevombudet.

”Hjälp mitt barn är mobbat!” förmedlar såväl utsatta familjers erfarenheter som information och stöd om hur man kan förebygga och hantera mobbning. Den är ett värdefullt verktyg för alla vuxna som möter barn och ungdomar.

Lisbeth Pipping är beteendevetare, författare och föreläsare. Hon har tidigare skrivit Jag mobbar inte som riktar sig till elever. Lars Arrhenius är advokat, generalsekreterare på Friends och tidigare barn- och elevombud.

Pris: 100 kr
Jag mobbar inte

Röster från läsare

”Jag visste inte vem jag skulle vända mig till när jag blev mobbad. Men vi visste alla vad vi skulle göra när brandlarmet gick.”
– Moa 14 år

”Om de stora grå massan säger ifrån, så har ju hela idén med mobbning mist sin kraft.”
– Oscar 15 år

”Mobbning är att få hela sin värld krossad varje dag.”
– Eva 14 år

”Jag ville sluta mobba men det fanns ingen som kunde hjälpa mig och på egen hand är det svårt.”
 – Liza 14 år

”Ensamhet kan föda mobbning. Se till att ingen går ensam.”
– Jonna 17 år

bottom of page