top of page

Hjälp mitt barn är mobbat

När ett barn eller en ungdom utsätts för mobbning påverkas hela familjen. Boken ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos familj och närstående. Den belyser oxå hur skolor och föräldrar kan arbeta för att förebygga, upptäcka och stoppa mobbningen.

Den belyser också hur skola och föräldrar kan arbeta för att förebygga och stoppa mobbningen.

I boken varvas personliga berättelser och intervjuer med fakta och råd till lärare och föräldrar. Boken tar även upp det juridiska perspektivet- vad lagen säger, vilka skyldigheter skolan har och vad som händer när man vänder sig till Barn- och elevombudet.
"Hjälp, mitt barn är mobbat!" förmedlar såväl utsatta familjers erfarenheter som kunskaper och stöd, och är ett värdefullt verktyg för alla vuxna som möter barn och ungdomar som utsätts för mobbning.

Till föräldrar vill jag säga: Ställ krav på skolan. Acceptera aldrig att ditt barn blir kränkt. Till skolpersonal vill jag säga: Läs den här boken och agera! Ni har makten att sätta stopp för kränkninbgar, mobbning, diskriminering och trakasserier.
– Anne- Marie Begler tidigare Generaldirektör för Skolinspektionen.

Pris: 200 kr
Hjälp mitt barn är mobbat

Röster från läsare

”En så viktig bok som räddade oss då vår son var svårt mobbad.”
– Per 39 år

”Det tar tid att bli från mobbningen. De var så viktigt att få läsa om det i boken Hjälp mitt barn är mobbat! Jag trodde jag var ensam om att känna så. Efter att ha läst boken förstod jag att så känner många. Det har verkligen hjälp mig att gå vidare utan bitterhet och hat. Tack!”
– Jakob 30 år

”Man känner sig så otroligt ensam när ens barn drabbas av mobbning. Hjälp mitt barn är mobbat! Har hjälp mig så mycket.
– Jessica 31 år

”Vi redskap att ta i mobbning vår dotter drabbades av. Vi kunde ställa krav på skolan och mobbningen upphörde. Tack att du skrev 'Hjälp mitt barn är mobbat', Lisbeth Pipping. Den räddade vår familj.”
– Anna, Johan och Moa som inte längre är mobbade i skolan.

bottom of page