top of page

Familjehemsboken

Den här boken riktar sig till dig som är eller funderar på att bli familjehem, samt till alla som möter placerade barn i sitt arbete.

Familjehem ger barn en ny chans till en god barndom. Familjehem är en del av de skyddsnät som finns runt barn och unga. Jag vill att andra ska se det jag sett, hur viktiga familjehem är och att de gör stor skillnad i de här barnens liv.
Jag menar att vi behöver bli påminda om att det finns en positiv kraft i familjehemsvården, som kan balansera den negativa bild som kommer oss till del i andra sammanhang.

Boken innehåller intervjuer med familjehem och placerade barn berättar ärligt och öppenhjärtigt om sina erfarenheter, både positiva och negativa. Deras rättelser ger både inspiration och konkreta råd om hur man får vardagen som familjehem att fungera.
De personliga berättelserna varvas med fakta: ett kapitel om utsatta barns anknytning och ett annat om socialtjänstens arbete med familjehem. I bokens sista kapitel finns de vanliga frågorna och familjehem samlade och besvarade.

Jag hoppas jag ska inspirera människor så att de vågar bli familjehem.

Pris: 200 kr
Familjehemsboken

Röster från läsare

”Det bästa med att bo i familjehem är att jag inte är rädd på fredag och har något att berätta i skolan på måndag.”
– Emil 9 år

”Efter jag läst din bok Familjehemsboken, tänkte jag ´Varför är inte jag familjehem´!"
– Erika 29 år

”Barn som bor i familjehem har två riktiga och viktiga familjer!”
– Mona 58 år

bottom of page