top of page

Boka en av mina

Föreläsningar

Lisbeth Pipping föreläser om ämnen som att se världen genom barnens ögon, hur man blir uppmärksam på när barn utsätts för sexuella övergrepp och hur man kan förebygga det samt hur det är att växa upp med föräldrar som är inkapabla att ta hand om en och mobbning. 

 

Lisbeth har gjort sig populär som personen som lyssnar på barnen och ser till deras behov. Hon lyfter forskning vad gäller överlevnad och möjligheten att få ett gott liv trots en mycket svår barndom. Vi måste våga se med barnens ögon och agera så att barn som vanvårdas och far illa få en barndom att leva i. 

Därför ska du boka en föreläsning med Lisbeth Pipping
 • Lisbeth har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med och föreläsa om mobbning. Lisbeth är en mycket bokad och uppskattad föreläsare i skolans värld och har dessutom skrivit ett antal böcker i ämnena mobbning och utsatthet.
   

 • Hon räds inte av att lyfta tunga ämnen men ger också hopp till de som lyssnar – att hon, trots svårast möjliga utgångsläge lyckades skapa sig ett bra liv.
   

 • Hon är perfekt för att föreläsa i för skolor, inom sjuk- och barnavård, socialtjänsten och mödravård.

Image by Daiga Ellaby

Våga se med barnets ögon!

Om sexuella övergrepp i förskola/skolan – förebygg, agera och gör rätt
 • Lisbeth Pippings budskap är att de här barnen behöver få förstå och känna att de inte är ensamma och att det finns hjälp att få. Hon visar hur man kan förebygga sexuella övergrepp men också vad man ska göra om det fruktansvärda händer i skolan.
   

 • Vuxna måste se med barnens ögon och vad skam och rädslor gör med barn. Hur blir barn synliga för er som möter dem?
   

 • Hur vuxna ska agera när barn vågar berätta om övergrepp. Barn vill berätta, men barn behöver  vuxna som vågar lyssna och har modet att agera när barn utsätts för sexuella övergrepp.
   

 • Vi måste på olika sätt höja barns kompetens om rätten till den egna kroppen. Tystnad och okunskap är förövarens bästa vän.
   

 • Föreläsningen kommer lyfta barns egen röst så att vuxna som möter utsatta barn har kunskaper nog så att barnet får ett liv att leva. Så att barnet inte bara överlever utan utvecklas till trygga vuxna.

Att leva med en förälder som är utvecklingsstörd och inkapabel till att ta hand om en.

 • En föreläsning med mycket smärta och humor. Hur det är att tidigt bli mamma till sin egen mamma och vad som händer med de barn som växer förbi sina föräldrar redan som 8-åringar.
   

 • Lisbeth menar att en förälder måste vara större än barnets alla rädslor. 
   

 • Hur var det att växa upp med en mamma som var utvecklingsstörd?
   

 • Hur påverkar det ett barn att växa upp med en förälder som är alkoholist? 
   

 • Hitta kraften att gå vidare i livet, utan hat och bitterhet.
   

 • Det är bättre att längta efter sin mamma och pappa än att längta efter en barndom.

gillar bilden,_edited.jpg
Hjälp mitt barn.jpg

Mobbning

 • En föreläsning där Lisbeth Pipping tar med eleverna på en resa in i sin barndom. Hon berättar om sin uppväxt och den mobbning hon utsattes för. Lisbeth varvar sina egna upplevelser av utsatthet och mobbning med barn och ungas berättelser.
   

 • Lisbeth Pipping ger föräldrar redskap så att de kan samtala med sina barn om vad mobbning gör med alla inblandade. Hon ger också verktyg för att  förebygga och upptäcka mobbning.
   

 • Hon tar upp vikten av att alla skolor har ett välfungerande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier, rasism och mobbning.
   

 • Konsekvenser av vad mobbning gör med den som blir utsatt  samt vad mobbning gör med den som utsätter andra för mobbning.
   

 • Svar på frågor som ”hur upptäcker jag som förälder om mitt barn är utsatta för mobbning?”, ”hur upptäcker jag som förälder om mitt barn mobbar andra?” och ”hur ska jag som förälder stödja och hjälpa mitt barn så de vågar säga ifrån och inte blir en i den tysta gruppen som tittar på?”. 
   

 • Kan man förlåta och gå vidare efter svår mobbning?

Familjehem – inte bara ett tak över huvudet

 • En föreläsning om hur viktiga familjehem är för barn som har en svår uppväxt. Familjehem ger barn en ny livschans. 
   

 • Hur det påverkar barn att leva med föräldrar som har ett intellektuellt funktionshinder.
   

 • Hur är det att bli omhändertagen och få flytta till en ny familj?
   

 • Hur man kan behålla en god kontakt med barnens föräldrar och nätverk.
   

 • Hur skapar man god anknytning till barnen som man får i sin vård?
   

 • Att finnas kvar även då de placerade barnen som tonåringar testar och utmanar sitt familjehem.

Familjehemsboken.jpg
bottom of page