Barnböckerna

I mitt arbete med barn och unga i familjehem har jag märkt att det finns ytterst få böcker skrivna om ämnet och de som finns riktar sig ofta till barn i högre åldrar. Så jag bestämde mig för att skriva barnböcker om ämnet, så att även dessa barn kan känna igen sig i böcker och berättelser.